Ofsetová a digitálna tlač:

  • Prospekty: letáky, plagáty, hlavičkové papiere, firemné prospekty
  • Bloky: trhacie bloky, samoprepisovacie bloky
  • Vizitky
  • Parkovacie karty, vstupenky…
Knihárske spracovanie:

  • Perforácia
  • Bigovanie
  • Rezanie
  • Dokončovacie práce
  • Väzba V1,V2